Svetelná reklama
Grafický návrh sa vytlačí na priesvitnú alebo translucentnú fóliu, ktorá sa nalepení na presvietiteľnú tabulu, ktorá je vymeniteľná.