Plotrovanie
Plotrovanie je mechanické vyrezávanie farebných samolepiacich fólií rezacím plotrom.
Max. šírka fólie je 150cm. Kombináciou viacerých farebných fólií sa dajú vytvoriť veľmi
zaujímavé grafické kreácie.